Magnat - Iniekcja krystaliczna Osuszanie Budynków Wrocław

Drenaż wykonywany jest w celu odwodnienia terenu wokół podziemnych części budynku. Projektuje się go razem z budynkiem, ale także w celu osuszenia piwnic w budynkach istniejących. Należy pamiętać, że suchy wykop latem wcale nie jest gwarancją suchej piwnicy. Bezpieczniej jest przyjąć, że poziom wody gruntowej może się podnieść po intensywnych deszczach i lepiej przewidzieć odwodnienie terenu za pomocą drenażu. Szczególnie uzasadnione jest stosowanie drenaży w gruntach słabo przepuszczalnych (gliny, piaski gliniaste). Drenażu można nie wykonywać jeżeli dom posadowiony jest na piaskach lub żwirach. Najczęściej wodę z drenaży odprowadza się wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu, w stronę zboczy lub rowów. Wodę z drenaży odprowadzić możemy do kanalizacji deszczowej lub do studni chłonnej. Studnia chłonna sprawnie odbiera wodę, gdy jej dno stanowią nienawodnione warstwy piaszczyste.


Dawniej drenaż wykonywało się z rur ceramicznych. Obecnie stosuje się najczęściej rury plastikowe perforowane. Zwykle wystarczają rury o średnicy 10cm. Rury drenarskie układamy na wysokości środka ławy fundamentowej i oczywiście z minimalnym około 0,5% spadkiem.

Pomimo wykonania drenażu izolacja pionowa ścian piwnic jest konieczna.
Zaleca się stosowanie grubych folii typu Foundaline. Foundaline układamy wypukłymi korkami do ściany aby zapewnić wentylację pomiędzy ścianą i folią.


 


 Copyright 2006 OGICOM